Money 20/20 Logo

Get involved

Get involved Home
Home > whatshappening > speakers > Daniel Kjellén | Speakers

Daniel Kjellén

CEO & Co-Founder

Tink

Appears in:

Headline session: Charlotte Hogg, CEO, Visa Europe and Daniel Kjellén, Co-founder and CEO, Tink